สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เปิดการสอบเปรียญธรรม ประโยค7 ณ พระอุโบสถ วัดสามพระยาวรวิหาร

เปิดการสอบเปรียญธรรม ประโยค7 ณ พระอุโบสถ วัดสามพระยาวรวิหาร

   เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา พระพรหมดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร เป็นประธานเปิดการสอบเปรียญธรรม ประโยค7 ณ พระอุโบสถ วัดสามพระยาวรวิหาร โดยมีพระภิกษุสามเณรจากสำนักเรียน 125 แห่งทั่วประเทศเข้าสอบในครั้งนี้ โดยได้ทำการสอบวิชาสอบแปลไทยเป็นมคธ และ วิชาสอบแปลมคธเป็นไทย ซึ่งในครั้งนี้พระภิกษุสามเณรเข้าสอบ จำนวน 791 รูป และในวันเดียวกันนั้น สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช แม่กองบาลีสนามหลวง ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบ และในโอกาสนี้พระพรหมดิลก เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานเปิดการสอบและผู้อำนวยการสนามสอบ ได้กราบรายงานถึงความเรียบร้อยของการเปิดสอบเปรียญธรรม ประโยค7 ในครั้งนี้ด้วย

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร