สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปฏิบัติธรรมธุดงแก้วล้านนาประจำเดือน

ปฏิบัติธรรมธุดงแก้วล้านนาประจำเดือน

 ธุดงคสถานล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ จัดปฏิบัติธรรมธุดงแก้วล้านนาประจำเดือน กุมภาพันธ์ ซึ่งมีสาธุชนมาร่วมปฏิบัติธรรมจำนวนมาก

 จังหวัดเชียงใหม่ จัดปฏิบัติธรรมธุดงแก้วล้านนาประจำเดือน

 จังหวัดเชียงใหม่ จัดปฏิบัติธรรมธุดงแก้วล้านนาประจำเดือน

 จังหวัดเชียงใหม่ จัดปฏิบัติธรรมธุดงแก้วล้านนาประจำเดือน

 จังหวัดเชียงใหม่ จัดปฏิบัติธรรมธุดงแก้วล้านนาประจำเดือน

 จังหวัดเชียงใหม่ จัดปฏิบัติธรรมธุดงแก้วล้านนาประจำเดือน

 จังหวัดเชียงใหม่ จัดปฏิบัติธรรมธุดงแก้วล้านนาประจำเดือน

 จังหวัดเชียงใหม่ จัดปฏิบัติธรรมธุดงแก้วล้านนาประจำเดือน

 จังหวัดเชียงใหม่ จัดปฏิบัติธรรมธุดงแก้วล้านนาประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร