สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระพุทธวรญาณ

พิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระพุทธวรญาณ

   เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา พระราชกิตติเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมพิตรดุสิตวนาราม เป็นประธานฝ่ายสงค์ในพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระพุทธวรญาณ (ทอง สุวณฺณสาโร ) เปรียญธรรม 6 ประโยค นักธรรมเอก พุทธศาสตร์ดุฏดีบัณฑิต อดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตดุสิต และ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช 2557 จะเป็นพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ซึ่งเป็นวันทำบุญครบรอบ 50 วัน และในวันที่ 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 เป็นพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร หรือทำบุญครบรอบ 100 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร