สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธรรมโอวาทวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2557

ธรรมโอวาทวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2557

 ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ให้ธรรมโอวาทวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2557 โดยให้ประชาชนน้อมนำหลักธรรมโอวาทปาฏิโมกข์ มาเป็นหลักดำเนินชีวิต เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร