สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีเปิดป้ายสมาคมศิษย์เก่า DOU

พิธีเปิดป้ายสมาคมศิษย์เก่า DOU 

  ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย หรือ DOU ได้ร่วมพิธีเปิดป้ายสมาคมศิษย์เก่า DOU ณ หมู่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสมาคม

ร่วมพิธีเปิดป้ายสมาคมศิษย์เก่า DOU ณ หมู่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ร่วมพิธีเปิดป้ายสมาคมศิษย์เก่า DOU ณ หมู่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ร่วมพิธีเปิดป้ายสมาคมศิษย์เก่า DOU ณ หมู่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ร่วมพิธีเปิดป้ายสมาคมศิษย์เก่า DOU ณ หมู่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ร่วมพิธีเปิดป้ายสมาคมศิษย์เก่า DOU ณ หมู่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ร่วมพิธีเปิดป้ายสมาคมศิษย์เก่า DOU ณ หมู่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร