สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ฉลองครบรอบ ๔ ปี วัดภาวนา ดีซี

 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘ กัลยาณมิตรวัดภาวนา ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา และรัฐใกล้เคียง ร่วมทำบุญฉลองครบรอบ ๔ ปี วัดภาวนา ดีซี โดยพิธีในภาคเช้า ปฏิบัติธรรม และร่วมกันถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ภาคบ่าย พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อร่วมบุญกฐินรายวันบูชาธรรมพระธัมฯ โดยมีกัลฯศุลีพร ศุขจรัส เป็นตัวแทนกล่าวคำถวายผ้าป่า จากนั้นรับฟังธรรมจาก พระอาจารย์ธัชชัย เกตุมาโล