สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

การประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ทั่วประเทศ

การประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ทั่วประเทศ

 ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ วัดสามพระยาวรวิหาร ได้มีการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีพระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ทั่วประเทศ ซึ่งมีพระปริยัตินิเทศเข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน 600 รูป

การประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2557

การประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2557

การประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2557

การประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2557

การประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2557

การประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2557

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร