สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีจุดมาฆะประทีป

จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีจุดมาฆะประทีป

ธุดงคสถานล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีจุดมาฆะประทีป เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2557

 จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีจุดมาฆะประทีป เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2557

 จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีจุดมาฆะประทีป เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2557

 จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีจุดมาฆะประทีป เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2557

 จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีจุดมาฆะประทีป เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2557

 จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีจุดมาฆะประทีป เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2557

 จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีจุดมาฆะประทีป เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2557

 จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีจุดมาฆะประทีป เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2557

 จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีจุดมาฆะประทีป เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2557

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร