สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการบรรพชาสามเณรต้นแบบสู่AEC

โครงการบรรพชาสามเณรต้นแบบสู่AEC

   ทีมงานพระอาจารย์และครูอาสาเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ไปชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าโครงการบรรพชาสามเณรต้นแบบสู่AEC ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมด 8 ห้องเรียน โดยทางโรงเรียนได้ให้ทีมงานชวนนักเรียนบวชในชั่วโมงเรียนจริยธรรมศึกษาของนักเรียน 

จากนั้นพระอาจารย์กล้าธรรม โชติสิบโป ได้นำเสนอโครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบ สู่AEC ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสในช่วงปิดภาคเรียนของน้อง ๆ นักเรียนให้เป็นประโยชน์ด้วยการมาบรรพชาเป็นสามเณร เรียนรู้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และฝึกนิสัยในเรื่องความดีสากล ผ่าน 5 ห้องชีวิตพัฒนานิสัย เพื่อเป็นบุญใหญ่ให้กับตัวเอง พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และจะได้มาเป็นต้นแบบความดีในโรงเรียน ให้ความดีขยายสู่คนรอบข้าง พร้อมกับได้รับทุนการศึกษาหลังจากจบโครงการด้วย

จังหวัดเชียงใหม่ ได้ไปชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

จังหวัดเชียงใหม่ ได้ไปชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 

จังหวัดเชียงใหม่ ได้ไปชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

จังหวัดเชียงใหม่ ได้ไปชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 

จังหวัดเชียงใหม่ ได้ไปชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

จังหวัดเชียงใหม่ ได้ไปชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร