สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ทัศนศึกษา และเรียนรู้พระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย

ทัศนศึกษา และเรียนรู้พระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย

  คณะอาจารย์และเด็กนักเรียนมัธยมจากโรงเรียนไฮเซนแบร์ก (Heisenberg Schule) ประจำเมืองแลนด์สเบิร์กอัมเลค (Landsbert am Lech) ได้เดินทางมาทัศนศึกษา และเรียนรู้พระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นสองกลุ่มใหญ่ โดยเข้าร่วมการอบรม วันละ 125 คน รวมทั้งสิ้น 250 คน โดยมีวิทยากรบรรยาย 2 ท่านคือ กัลยาณมิตรกันติกานต์ หัสเดชะ และ กัลยาณมิตรบาบาร่า เองเค่ล- โฟลคมันน์ (Barbara Enkel-Volkmann) อาสาสมัครวัดพระธรรมกายบาวาเรีย

ได้เดินทางมาทัศนศึกษา และเรียนรู้พระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย

นักเรียนมัธยมจากโรงเรียนไฮเซนแบร์กได้เดินทางมาทัศนศึกษา และเรียนรู้พระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย

นักเรียนมัธยมจากโรงเรียนไฮเซนแบร์กได้เดินทางมาทัศนศึกษา และเรียนรู้พระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย

นักเรียนมัธยมจากโรงเรียนไฮเซนแบร์กได้เดินทางมาทัศนศึกษา และเรียนรู้พระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย

 

นักเรียนมัธยมจากโรงเรียนไฮเซนแบร์กได้เดินทางมาทัศนศึกษา และเรียนรู้พระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย

นักเรียนมัธยมจากโรงเรียนไฮเซนแบร์กได้เดินทางมาทัศนศึกษา และเรียนรู้พระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย

นักเรียนมัธยมจากโรงเรียนไฮเซนแบร์กได้เดินทางมาทัศนศึกษา และเรียนรู้พระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย

นักเรียนมัธยมจากโรงเรียนไฮเซนแบร์กได้เดินทางมาทัศนศึกษา และเรียนรู้พระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร