สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่าสถาปนาศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติ

พิธีทอดผ้าป่าสถาปนาศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติ

      ณ ศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติ จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดพิธีเปิดอาคารเรียนรวมและพิธีทอดผ้าป่าสถาปนาศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติ โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ณรงค์ชัย ฐานชโย หัวหน้ากองอบรมธรรมทายาทนานาชาติ สำนักต่างประเทศ เป็นประธานสงฆ์ สำหรับศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติ จังหวัดปราจีนบุรี สร้างขึ้นเพื่อรองรับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร