สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย

โครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย

   มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย ร่วมกับโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย มอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 2 คันรถสิบล้อ เพื่อให้ความช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณร รวมทั้งชาวไทยพุทธ ในจังหวัดนราธิวาส

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร