สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะครูโทแปงก้าสนใจสมาธิ

 เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘ คณะครูโรงเรียนชั้นประถมศึกษาโทแปงก้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้นิมนต์พระมหาบุญชู อริยธมฺโม และเชิญเจ้าหน้าที่ฝ่ายเผยแผ่ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ไปจัดสอนสมาธิตามแนววิชชาธรรมกายที่บ้าน ซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาโทแปงก้าแคนยอน พร้อมกันนี้ได้เชิญเพื่อนๆ ครูมาร่วมฝึกสมาธิด้วยรวม ๘ ท่าน และสมาชิกรุ่นเยาว์อีก ๗ คน ท่ามกลางบรรยากาศของบ้านที่เงียบสงบ อยู่บนภูเขาแวดล้อมไปด้วยต้นไม้ที่ร่มรื่น และเสียงธารน้ำไหล ทำให้ทุกคนสามารถหยุดใจและเข้าถึงความสุขสงบภายในได้อย่างรวดเร็ว

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร