สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีซื้อที่ดินและสร้างศาลาปฏิบัติธรรม

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีซื้อที่ดินและสร้างศาลาปฏิบัติธรรม

   ณ ศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สาธุชนพร้อมทั้งนักเรียนจำนวนมาก พร้อมใจกันร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีซื้อที่ดินและสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเพื่อรองรับงานฟื้นฟูศีลธรรมโลก และเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดโครงการบวชพระ บรรพชาสามเณร กิจกรรมค่ายธรรมะ วิถีพุทธ จัดอบรมนักเรียนนักศึกษา ประชาชนตลอดจนข้าราชการทุกสายงาน โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวรธรรมวาที เจ้าคณะอำเภอลาดหลุมแก้ว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 

 จังหวัดปทุมธานี พร้อมใจกันร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีซื้อที่ดินและสร้างศาลาปฏิบัติธรรม​

 จังหวัดปทุมธานี พร้อมใจกันร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีซื้อที่ดินและสร้างศาลาปฏิบัติธรรม

 จังหวัดปทุมธานี พร้อมใจกันร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีซื้อที่ดินและสร้างศาลาปฏิบัติธรรม​

 จังหวัดปทุมธานี พร้อมใจกันร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีซื้อที่ดินและสร้างศาลาปฏิบัติธรรม​

 จังหวัดปทุมธานี พร้อมใจกันร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีซื้อที่ดินและสร้างศาลาปฏิบัติธรรม​

 จังหวัดปทุมธานี พร้อมใจกันร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีซื้อที่ดินและสร้างศาลาปฏิบัติธรรม​

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร