สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สถานที่ก่อสร้างวัดพระธรรมกายสิงคโปร์แห่งใหม่

 สถานที่ก่อสร้างวัดพระธรรมกายสิงคโปร์แห่งใหม่ 

   วัดพระธรรมกายสิงคโปร์ ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์กลั่นแผ่นดินและโปรยรัตนชาติ สถานที่ก่อสร้างวัดพระธรรมกายสิงคโปร์แห่งใหม่ 

ภายในงายได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนากิจวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสิงคโปร์ ท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสและกลั่นแผ่นดินให้ศักดิ์สิทธิ์ และได้รับเกียรติจากกัลยาณมิตรศิริพร ศรีพลแผ้ว เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย 

จากนั้นเป็นพิธีปิดแผ่นทองดวงแก้วสำเร็จและโปรยรัตนชาติ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยพระเถรานุเถระจากประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้

สำหรับวัดพระธรรมกายสิงคโปร์แห่งใหม่นี้ สร้างขึ้นเพื่อรองรับสาธุชนผู้มีบุญชาวสิงคโปร์และชาวไทยที่จะเดินทางมาปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก 

 

วัดพระธรรมกายสิงคโปร์ ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์กลั่นแผ่นดินและโปรยรัตนชาติ

วัดพระธรรมกายสิงคโปร์ ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์กลั่นแผ่นดินและโปรยรัตนชาติ

วัดพระธรรมกายสิงคโปร์ ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์กลั่นแผ่นดินและโปรยรัตนชาติ

วัดพระธรรมกายสิงคโปร์ ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์กลั่นแผ่นดินและโปรยรัตนชาติ

วัดพระธรรมกายสิงคโปร์ ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์กลั่นแผ่นดินและโปรยรัตนชาติ

วัดพระธรรมกายสิงคโปร์ ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์กลั่นแผ่นดินและโปรยรัตนชาติ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร