สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว

วัดพระธรรมกายเท็กซัส ได้ประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว

 

วัดพระธรรมกายเท็กซัส ได้ประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว

วัดพระธรรมกายเท็กซัส ได้ประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว

วัดพระธรรมกายเท็กซัส ได้ประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว

วัดพระธรรมกายเท็กซัส ได้ประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว

วัดพระธรรมกายเท็กซัส ได้ประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว

วัดพระธรรมกายเท็กซัส ได้ประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร