สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ โดยการปฏิบัติธรรม

กิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ โดยการปฏิบัติธรรม

    วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ โดยการปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์และปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน 

 

 วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์

 วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์

 วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์

 วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์

 วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์

 วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร