สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีถวายกองทุนยานพาหนะ

พิธีถวายกองทุนยานพาหนะ

  วัดภาวนาเกาลูน จัดพิธีถวายกองทุนยานพาหนะ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พระภิกษุในการเดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนา

 

  วัดภาวนาเกาลูน จัดพิธีถวายกองทุนยานพาหนะ

  วัดภาวนาเกาลูน จัดพิธีถวายกองทุนยานพาหนะ

  วัดภาวนาเกาลูน จัดพิธีถวายกองทุนยานพาหนะ

  วัดภาวนาเกาลูน จัดพิธีถวายกองทุนยานพาหนะ

  วัดภาวนาเกาลูน จัดพิธีถวายกองทุนยานพาหนะ

  วัดภาวนาเกาลูน จัดพิธีถวายกองทุนยานพาหนะ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร