สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบรรพชาสามเณรลูกแก้วรุ่นที่27

ธุดงคสถานล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีบรรพชาสามเณรลูกแก้วรุ่นที่27 

 

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีบรรพชาสามเณรลูกแก้วรุ่นที่27

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีบรรพชาสามเณรลูกแก้วรุ่นที่27 

 

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีบรรพชาสามเณรลูกแก้วรุ่นที่27

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีบรรพชาสามเณรลูกแก้วรุ่นที่27 

 

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีบรรพชาสามเณรลูกแก้วรุ่นที่27

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีบรรพชาสามเณรลูกแก้วรุ่นที่27 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร