สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตอกเสาเข็มต้นแรก สร้างอาคารพระผู้ปราบมาร

วัดพุทธบอร์คโด ประเทศฝรั่งเศส ได้จัดพิธีตอกเสาเข็มต้นแรก สร้างอาคารพระผู้ปราบมาร

 

 ประเทศฝรั่งเศส ได้จัดพิธีตอกเสาเข็มต้นแรก สร้างอาคารพระผู้ปราบมาร

 

 ประเทศฝรั่งเศส ได้จัดพิธีตอกเสาเข็มต้นแรก สร้างอาคารพระผู้ปราบมาร

ประเทศฝรั่งเศส ได้จัดพิธีตอกเสาเข็มต้นแรก สร้างอาคารพระผู้ปราบมาร

 
 

ประเทศฝรั่งเศส ได้จัดพิธีตอกเสาเข็มต้นแรก สร้างอาคารพระผู้ปราบมาร

ประเทศฝรั่งเศส ได้จัดพิธีตอกเสาเข็มต้นแรก สร้างอาคารพระผู้ปราบมาร

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร