สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีถวายกองทุนคิลานเภสัช

พิธีถวายกองทุนคิลานเภสัช

วัดภาวนาปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีถวายกองทุนคิลานเภสัช

 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีถวายกองทุนคิลานเภสัช

 ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีถวายกองทุนคิลานเภสัช

 ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีถวายกองทุนคิลานเภสัช

 ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีถวายกองทุนคิลานเภสัช

 ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีถวายกองทุนคิลานเภสัช

 ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีถวายกองทุนคิลานเภสัช

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร