สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

นักเรียน ๔ เหล่าทัพ ชิงโล่พระราชทาน

 
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ ๒๔ รอบชิงชนะเลิศ ระดับนักเรียนทหาร-ตำรวจ ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี การสอบครั้งนี้มีนักเรียนทหาร ตำรวจ จาก ๔ เหล่าทัพ คือ โรงเรียนนายร้อยตำรวจโรงเรียนนายเรือโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ และโรงเรียนนายเรืออากาศ เข้าร่วมสอบกว่า ๑๐๐ คน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร