สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีขอขมา มอบบาตร ผ้าไตรสามเณรภาคฤดูร้อนในโครงการบรรพชาสามเณรต้นแบบสู่ AEC

พิธีขอขมา มอบบาตร ผ้าไตรสามเณรภาคฤดูร้อนในโครงการบรรพชาสามเณรต้นแบบสู่ AEC

   ณ ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดชัยนาท ได้จัดพิธีขอขมา มอบบาตร ผ้าไตรสามเณรภาคฤดูร้อนในโครงการบรรพชาสามเณรต้นแบบสู่ AEC โดยได้รับความเมตตาจากพระครู ศีลพัฒนชัย เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนางพรรณี งามขำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานฝ่ายฆราวาสกล่าวเปิดงาน ส่วนคุณอารี คำสวัสดิ์ ประธานสภาสตรี จังหวัดชัยนาท ตัวแทนศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาชนจังหวัดชัยนาท กล่าวรายงาน

 

โครงการบรรพชาสามเณรต้นแบบสู่ AEC

โครงการบรรพชาสามเณรต้นแบบสู่ AEC

โครงการบรรพชาสามเณรต้นแบบสู่ AEC

โครงการบรรพชาสามเณรต้นแบบสู่ AEC

โครงการบรรพชาสามเณรต้นแบบสู่ AEC

โครงการบรรพชาสามเณรต้นแบบสู่ AEC