สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จัดพิธีตัดปอยผมธรรมทายาทยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์ ในโครงการบรรพชาสามเณรยุวพุทธศาสนิก

จัดพิธีตัดปอยผมธรรมทายาทยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์ ในโครงการบรรพชาสามเณรยุวพุทธศาสนิก

       วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีตัดปอยผมธรรมทายาทยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์ ในโครงการบรรพชาสามเณรยุวพุทธศาสนิก ภายใต้หลักสูตร ความดีพื้นฐานสากล

 

 

โครงการบรรพชาสามเณรยุวพุทธศาสนิก ภายใต้หลักสูตร ความดีพื้นฐานสากล

โครงการบรรพชาสามเณรยุวพุทธศาสนิก ภายใต้หลักสูตร ความดีพื้นฐานสากล

โครงการบรรพชาสามเณรยุวพุทธศาสนิก ภายใต้หลักสูตร ความดีพื้นฐานสากล

โครงการบรรพชาสามเณรยุวพุทธศาสนิก ภายใต้หลักสูตร ความดีพื้นฐานสากล

โครงการบรรพชาสามเณรยุวพุทธศาสนิก ภายใต้หลักสูตร ความดีพื้นฐานสากล

โครงการบรรพชาสามเณรยุวพุทธศาสนิก ภายใต้หลักสูตร ความดีพื้นฐานสากล

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร