สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีขอขมา มอบผ้าไตรและบาตร ในโครงการบรรพชายุวธรรมทายาทพุทธศาสนิกสัมพันธ์รุ่นที่2

พิธีขอขมา มอบผ้าไตรและบาตร ในโครงการบรรพชายุวธรรมทายาทพุทธศาสนิกสัมพันธ์รุ่นที่2

   วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีขอขมา มอบผ้าไตรและบาตร ในโครงการบรรพชายุวธรรมทายาทพุทธศาสนิกสัมพันธ์รุ่นที่2

 

โครงการบรรพชายุวธรรมทายาทพุทธศาสนิกสัมพันธ์รุ่นที่2

โครงการบรรพชายุวธรรมทายาทพุทธศาสนิกสัมพันธ์รุ่นที่2

โครงการบรรพชายุวธรรมทายาทพุทธศาสนิกสัมพันธ์รุ่นที่2

โครงการบรรพชายุวธรรมทายาทพุทธศาสนิกสัมพันธ์รุ่นที่2

โครงการบรรพชายุวธรรมทายาทพุทธศาสนิกสัมพันธ์รุ่นที่2

โครงการบรรพชายุวธรรมทายาทพุทธศาสนิกสัมพันธ์รุ่นที่2

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร