สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จัดตักบาตรฉลองสามเณรใหม่ ในโครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

 จัดตักบาตรฉลองสามเณรใหม่ ในโครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

    ศูนย์อบรมวัดไทรใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จัดตักบาตรฉลองสามเณรใหม่ ในโครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย และโครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายสู่ต้นแบบ AEC

 

 จัดตักบาตรฉลองสามเณรใหม่ ในโครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป

 จัดตักบาตรฉลองสามเณรใหม่ ในโครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป

 จัดตักบาตรฉลองสามเณรใหม่ ในโครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป

 จัดตักบาตรฉลองสามเณรใหม่ ในโครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป

 จัดตักบาตรฉลองสามเณรใหม่ ในโครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป

 จัดตักบาตรฉลองสามเณรใหม่ ในโครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร