สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ MOU

                    พิธีลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ MOU
 
      ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI) ประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ MOU เพื่อปริวรรตและอนุรักษ์พระสธรรมคัมภีร์ใบลานอักษรธรรมล้านนา ฉบับพระนครน่าน ที่สร้างขึ้นโดยเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าผู้ครองนครน่าน โดยมีพระครูวิเทศสุธรรมญาณ (สุธรรม สุธมฺโม ) ประธานคณะกรรมกายอำนวยการสถาบันวิจัยนานาชาติ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง โดยมีพระชยานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อาจารย์จำนงค์ สวมประคำ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สถาบันวิจัยนานาชาติ ธรรมชัย ,พระปลัดเทียน , พระชัว เซง กิ้ม กตสิทฺโธ, ด๊อกเตอร์กิจชัย เอื้อเกษม และคณะ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามฯครั้งนี้ และในโอกาสนี้พระครูวิเทศสุธรรมญาณ ( สุธรรม สุธมฺโม ) ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในภาคพื้นโอเชียเนีย พร้อมทั้งเสนอสื่อวีดีทัศน์ ซึ่งได้รับความสนใจจากทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้

 

พิธีลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ MOU

พิธีลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ MOU

พิธีลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ MOU

พิธีลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ MOU

พิธีลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ MOU

พิธีลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ MOU

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร