สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ประชุมสัมมนาพระวินยา ธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2557

ประชุมสัมมนาพระวินยา ธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2557 
 
      ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร ได้มีการประชุมสัมมนาพระวินยา ธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2557 โดยพระพรหมดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยา กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมทั้งกล่าวเปิดการประชุม ว่า พระวินยาธิการมีหน้าที่ช่วยเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ดูแลความประพฤติของพระสงฆ์ เพราะที่ผ่านมาจะมีพระสงฆ์ที่ประพฤติตัวนอกพระธรรมวินัยอยู่เสมอ จึงจำเป็นต้องกันพระสงฆ์ที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมหรือที่เรียกว่า “ขยะพระพุทธศาสนา”ออกไป เพราะทำให้คนเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนา และยังทำให้เกิดความเสื่อมเสียไปยังพระสงฆ์โดยรวมด้วย ดังนั้นพระวินยาธิการต้องคิดเสมอว่าในการเป็นตัวแทนของเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์เวลาจะทำอะไรต้องคำนึงถึงเจ้าคณะผู้ปกครองด้วย ส่วนปัญหาของพระที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมที่มักพบเห็นอยู่เป็นประจำ คือ การบิณฑบาตอยู่กับที่ และหากินร่วมกับพ่อค้าแม่ค้า โดยพื้นที่ที่มักพบเห็นเป็นประจำ คือ โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งได้แจ้งให้เจ้าคณะผู้ปกครองพื้นที่ดังกล่าวดำเนินการแล้ว
 
 

 ประชุมสัมมนาพระวินยา ธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2557

ประชุมสัมมนาพระวินยา ธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2557

ประชุมสัมมนาพระวินยา ธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2557

ประชุมสัมมนาพระวินยา ธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2557

ประชุมสัมมนาพระวินยา ธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2557

ประชุมสัมมนาพระวินยา ธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2557