สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรมรุ่น 3

โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรมรุ่น 3 

     ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย เด็กเยาวชนทั้งในและต่างประเทศ ได้พร้อมใจกันมารายงานตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรมรุ่น 3 ซึ่งคณะผู้ปกครองและน้อง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการได้รับฟังปฐมนิเทศจากท่านประธานสงฆ์ ส่วนภาคบ่ายพระอาจารย์ประธานโครงการ ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของโครงการ ตลอดจนวัตถุประสงค์และความสำคัญของการอบรมหน่อแก้วเปรียญธรรมรุ่น 3 เพื่อให้คณะผู้ปกครองและน้อง ๆ ได้ทำความเข้าใจร่วมกัน

 

โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรมรุ่น 3

โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรมรุ่น 3 

โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรมรุ่น 3

โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรมรุ่น 3 

โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรมรุ่น 3

โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรมรุ่น 3 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร