สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมถวายแด่พระพุทธวรญาณ(ทอง สุวณฺณสาโร )

พิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมถวายแด่พระพุทธวรญาณ(ทอง สุวณฺณสาโร )

    พระราชภาวนาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ปฏิบัติหน้าที่แทนพระเทพญาณมหานุมี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมถวายแด่พระพุทธวรญาณ(ทอง สุวณฺณสาโร ) อดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ในการนี้พระราชภาวนาจารย์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียนบูชาพระธรรมที่หน้ากระบะมุข จากนั้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายศาสนพิธีได้อาราธนาศีล 5 เมื่อสาธุชนรับศีลแล้ว พระราชภาวนาจารย์ ได้จุดธูปเทียนที่เครื่องทองน้อยที่หน้าโกศพระพุทธวรญาณ

 

พิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมถวายแด่พระพุทธวรญาณ(ทอง สุวณฺณสาโร )

พิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมถวายแด่พระพุทธวรญาณ(ทอง สุวณฺณสาโร )

พิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมถวายแด่พระพุทธวรญาณ(ทอง สุวณฺณสาโร )

พิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมถวายแด่พระพุทธวรญาณ(ทอง สุวณฺณสาโร )

พิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมถวายแด่พระพุทธวรญาณ(ทอง สุวณฺณสาโร )

พิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมถวายแด่พระพุทธวรญาณ(ทอง สุวณฺณสาโร )

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร