สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

      ณ ห้องสัมมนา SPD 1 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนตะวันชัยวิทยา ได้ทำพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนตะวันชัยวิทยาครบรอบปีที่5 โดยได้รับความเมตตาจากพระราชภาวนาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากนายอาคม หาญสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนตะวันชัยวิทยา กล่าวรายงานและนำคณะครู บุคลากร พร้อมคณะกรรมการสภานักเรียน เข้ารับโล่เชิดชูเกียติและเกียรติบัตร เป็นลำดับ โดยลำดับแรกเป็นพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรให้กับผู้มีคุณูปการแก่โรงเรียน 2.พิธีมอบเกียรติบัตรให้ครูและบุคลากรดีเด่น 3.พิธีมอบโล่ยอดเพชรให้นักเรียนต้นแบบด้านศีลธรรม 4.พิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนผู้นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน 5.พิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น 6.พิธีมอบเกียรติบัตรให้คณะกรรมการสภานักเรียน และ7.พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

 

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร