สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่าสถาปนาศูนย์อบรมเยาวชนนนทบุรี

ศูนย์อบรมเยาวชนนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสถาปนาศูนย์อบรมเยาวชนนนทบุรี

 

พิธีทอดผ้าป่าสถาปนาศูนย์อบรมเยาวชนนนทบุรี

พิธีทอดผ้าป่าสถาปนาศูนย์อบรมเยาวชนนนทบุรี

 

พิธีทอดผ้าป่าสถาปนาศูนย์อบรมเยาวชนนนทบุรี

พิธีทอดผ้าป่าสถาปนาศูนย์อบรมเยาวชนนนทบุรี

 

พิธีทอดผ้าป่าสถาปนาศูนย์อบรมเยาวชนนนทบุรี

พิธีทอดผ้าป่าสถาปนาศูนย์อบรมเยาวชนนนทบุรี

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร