สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

งานบุญวันอาทิตย์ และปล่อยสัตว์ปล่อยปลา เพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน

งานบุญวันอาทิตย์ และปล่อยสัตว์ปล่อยปลา เพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน

วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และปล่อยสัตว์ปล่อยปลา เพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน

 

จัดงานบุญวันอาทิตย์ และปล่อยสัตว์ปล่อยปลา เพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน

จัดงานบุญวันอาทิตย์ และปล่อยสัตว์ปล่อยปลา เพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน

จัดงานบุญวันอาทิตย์ และปล่อยสัตว์ปล่อยปลา เพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน

จัดงานบุญวันอาทิตย์ และปล่อยสัตว์ปล่อยปลา เพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน

จัดงานบุญวันอาทิตย์ และปล่อยสัตว์ปล่อยปลา เพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน

จัดงานบุญวันอาทิตย์ และปล่อยสัตว์ปล่อยปลา เพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร