สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตักบาตรฉลองสามเณรใหม่ ในโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรมรุ่นที่ 3

พิธีตักบาตรฉลองสามเณรใหม่ ในโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรมรุ่นที่ 3 

   วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีตักบาตรฉลองสามเณรใหม่ ในโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรมรุ่นที่ 3 

 

พิธีตักบาตรฉลองสามเณรใหม่ ในโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรมรุ่นที่ 3

พิธีตักบาตรฉลองสามเณรใหม่ ในโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรมรุ่นที่ 3 

พิธีตักบาตรฉลองสามเณรใหม่ ในโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรมรุ่นที่ 3

พิธีตักบาตรฉลองสามเณรใหม่ ในโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรมรุ่นที่ 3 

พิธีตักบาตรฉลองสามเณรใหม่ ในโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรมรุ่นที่ 3

พิธีตักบาตรฉลองสามเณรใหม่ ในโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรมรุ่นที่ 3 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร