สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จัดงานบุญวันอาทิตย์ และปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน

จัดงานบุญวันอาทิตย์ และปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน

    วัดพระธรรมกายเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน

 

งานบุญวันอาทิตย์ และปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน

งานบุญวันอาทิตย์ และปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน

งานบุญวันอาทิตย์ และปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน

งานบุญวันอาทิตย์ และปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน

งานบุญวันอาทิตย์ และปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน

งานบุญวันอาทิตย์ และปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร