สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

งานวันอนุโมทนาบุญเจ้างานบวชภาคฤดูร้อน ประจำปีพุทธศักราช 2557

งานวันอนุโมทนาบุญเจ้างานบวชภาคฤดูร้อน ประจำปีพุทธศักราช 2557

     ณ ห้องพุทธางกูร อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล จังหวัดปทุมธานี ได้จัดงานวันอนุโมทนาบุญเจ้างานบวชภาคฤดูร้อน ประจำปีพุทธศักราช 2557 ซึ่งประกอบด้วย โครงการอุปสมบทรุ่นบูชาธรรม 105 ปีคุณยายอาจารย์ฯ , โครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน 1 แสนรูป ทั่วไทย , รุ่นบูชาธรรม 70 ปี พระเทพญาณมหามุนี , โครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบสู่ AEC โครงการอุปสมบทหมู่อุดมศึกษา รุ่นที่ 42 ,โครงการมัชฌิมธรรมทายาทรุ่นที่ 19 โครงการบรรพชาสามเณรหน่อแก้วเปรียญธรรมรุ่นที่ 3 และโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นนานาชาติ โดยภายในงานคณะเจ้าภาพ ได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจาใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้น จากนั้นได้ร่วมกันถวายผ้าไตรแด่พระภิกษุสงฆ์

 

งานวันอนุโมทนาบุญเจ้างานบวชภาคฤดูร้อน ประจำปีพุทธศักราช 2557

งานวันอนุโมทนาบุญเจ้างานบวชภาคฤดูร้อน ประจำปีพุทธศักราช 2557

งานวันอนุโมทนาบุญเจ้างานบวชภาคฤดูร้อน ประจำปีพุทธศักราช 2557

งานวันอนุโมทนาบุญเจ้างานบวชภาคฤดูร้อน ประจำปีพุทธศักราช 2557

งานวันอนุโมทนาบุญเจ้างานบวชภาคฤดูร้อน ประจำปีพุทธศักราช 2557

งานวันอนุโมทนาบุญเจ้างานบวชภาคฤดูร้อน ประจำปีพุทธศักราช 2557

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร