สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างกุฏิถวายแด่พระภิกษุสงฆ์

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างกุฏิถวายแด่พระภิกษุสงฆ์

   ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ร่วมกับศูนย์กัลยาณมิตรหาดใหญ่ จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างกุฏิถวายแด่พระภิกษุสงฆ์

 

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างกุฏิถวายแด่พระภิกษุสงฆ์

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างกุฏิถวายแด่พระภิกษุสงฆ์

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างกุฏิถวายแด่พระภิกษุสงฆ์

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างกุฏิถวายแด่พระภิกษุสงฆ์

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร