สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีโปรยดาวรวยมุทิตาพระภิกษุและสามเณรผู้จบหลักสูตรการอบรม

พิธีโปรยดาวรวยมุทิตาพระภิกษุและสามเณรผู้จบหลักสูตรการอบรม 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนเบญจธรรม ได้จัดพิธีโปรยดาวรวยมุทิตาพระภิกษุและสามเณรผู้จบหลักสูตรการอบรม และพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา

 

พิธีโปรยดาวรวยมุทิตาพระภิกษุและสามเณรผู้จบหลักสูตรการอบรม

พิธีโปรยดาวรวยมุทิตาพระภิกษุและสามเณรผู้จบหลักสูตรการอบรม

พิธีโปรยดาวรวยมุทิตาพระภิกษุและสามเณรผู้จบหลักสูตรการอบรม

พิธีโปรยดาวรวยมุทิตาพระภิกษุและสามเณรผู้จบหลักสูตรการอบรม

พิธีโปรยดาวรวยมุทิตาพระภิกษุและสามเณรผู้จบหลักสูตรการอบรม

พิธีโปรยดาวรวยมุทิตาพระภิกษุและสามเณรผู้จบหลักสูตรการอบรม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร