สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา

พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา 

     กรรมการและโฆษกมหาเถรสมาคม เป็นประธานการประชุมจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา มาประดิษฐาน ณ วัดสัมพันธวงศาราม เป็นการถาวร ทั้งนี้สืบเนื่องจากพระมหานายกะ พระสังฆราช แห่งวัดอัสคิริยา สยามนิกาย ประเทศศรีลังกา จะถวายพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแด่พระพรหมเมธี เพื่อเป็นสมบัติของวัดสัมพันธวงศาราม โดยจะอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการถาวร ณ พระอุโบสถวัดสัมพันธวงศาราม เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชา ซึ่งจะกำหนดอัญเชิญถึงประเทศไทย ในวันที่ 28 เมษายนนี้ โดยจะถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 12.20 น. และขบวนอัญเชิญจะเดินทางถึงวัดสัมพันธวงศารามในเวลาประมาณ 14.00 น

 

อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา

อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา

อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา

อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา

อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา

อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร