สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สอบธรรมศึกษาครั้งที่ 3 ประจำปีพุทะศักราช 2557

สอบธรรมศึกษาครั้งที่ 3 ประจำปีพุทะศักราช 2557

วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดสอบธรรมศึกษาครั้งที่ 3 ประจำปีพุทะศักราช 2557

 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดสอบธรรมศึกษาครั้งที่ 3

 ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดสอบธรรมศึกษาครั้งที่ 3 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดสอบธรรมศึกษาครั้งที่ 3

 ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดสอบธรรมศึกษาครั้งที่ 3 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดสอบธรรมศึกษาครั้งที่ 3

 ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดสอบธรรมศึกษาครั้งที่ 3 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร