สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีถวายกองทุนการศึกษาธรรมะแก่พระภิกษุ สามเณร และการสอบธรรมของเยาวชนทั่วประเทศ

พิธีถวายกองทุนการศึกษาธรรมะแก่พระภิกษุ สามเณร และการสอบธรรมของเยาวชนทั่วประเทศ 

      วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีถวายกองทุนการศึกษาธรรมะแก่พระภิกษุ สามเณร และการสอบธรรมของเยาวชนทั่วประเทศ 

สำหรับการจัดพิธีถวายกองทุนการศึกษาธรรมะแก่พระภิกษุ สามเณร และการสอบธรรมของเยาวชนทั่วประเทศ เพื่อใช้ในการศึกษาธรรมะและคำสอน...

 

พิธีถวายกองทุนการศึกษาธรรมะแก่พระภิกษุ สามเณร

พิธีถวายกองทุนการศึกษาธรรมะแก่พระภิกษุ สามเณร

พิธีถวายกองทุนการศึกษาธรรมะแก่พระภิกษุ สามเณร

พิธีถวายกองทุนการศึกษาธรรมะแก่พระภิกษุ สามเณร

พิธีถวายกองทุนการศึกษาธรรมะแก่พระภิกษุ สามเณร

พิธีถวายกองทุนการศึกษาธรรมะแก่พระภิกษุ สามเณร

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร