สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีอุปสมบทสามเณรเปรียญธรรมอุทิศชีวิต จำนวน 12 รูป

              พิธีอุปสมบทสามเณรเปรียญธรรมอุทิศชีวิต จำนวน 12 รูป 
   
 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีอุปสมบทสามเณรเปรียญธรรมอุทิศชีวิต จำนวน 12 รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2557 โดยภายในงาน คณะสงฆ์ พร้อมด้วย คณะเจ้าภาพ ผู้ปกครอง รวมทั้งศรัทธาสาธุชน ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นกายวาจาใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น จากนั้นได้ประกอบพิธีถวายผ้าไตรไทยธรรมและบาตรแด่สามเณรอุทิศชีวิตทั้ง 12 รูป ก่อนที่สามเณรเปรียญธรรมอุทิศชีวิต จะได้เข้าพิธีอุปสมบท โดยได้รับความเมตตาจากพระธรรมกิตติวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม เป็นพระอุปัชฌาย์

 

พิธีส่งตัวพระภิกษุสามเณรที่สอบผ่านเปรียญธรรมประโยค9 และประโยค 6

พิธีส่งตัวพระภิกษุสามเณรที่สอบผ่านเปรียญธรรมประโยค9 และประโยค 6 

พิธีส่งตัวพระภิกษุสามเณรที่สอบผ่านเปรียญธรรมประโยค9 และประโยค 6

พิธีส่งตัวพระภิกษุสามเณรที่สอบผ่านเปรียญธรรมประโยค9 และประโยค 6 

พิธีส่งตัวพระภิกษุสามเณรที่สอบผ่านเปรียญธรรมประโยค9 และประโยค 6

พิธีส่งตัวพระภิกษุสามเณรที่สอบผ่านเปรียญธรรมประโยค9 และประโยค 6 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร