สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กิจกรรมวันรวมใจธรรมทายาท จำนวนกว่า 400 คน

กิจกรรมวันรวมใจธรรมทายาท จำนวนกว่า 400 คน

    ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้จัดกิจกรรมวันรวมใจธรรมทายาท จำนวนกว่า 400 คน จากโครงการอบรมธรรมทายาทชายระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 42 และโครงการธรรมทายาทหญิงระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 31 ณ ห้องพุทธางกูร อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ เพื่อสร้างพลังใจ และเน้นย้ำอุดมการณ์ในการทำหน้าที่ขยายแสงสว่างด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรั้วมหาวิทยาลัย หลังจากจบโครงการอบรม 

 

กิจกรรมวันรวมใจธรรมทายาท จำนวนกว่า 400 คน

กิจกรรมวันรวมใจธรรมทายาท จำนวนกว่า 400 คน

กิจกรรมวันรวมใจธรรมทายาท จำนวนกว่า 400 คน

กิจกรรมวันรวมใจธรรมทายาท จำนวนกว่า 400 คน

กิจกรรมวันรวมใจธรรมทายาท จำนวนกว่า 400 คน

กิจกรรมวันรวมใจธรรมทายาท จำนวนกว่า 400 คน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร