สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ประชุมการอัญเชิญดวงแก้วจักรพรรดิ"ใต้ร่มเย็น ใต้ร่ำรวย"

ประชุมการอัญเชิญดวงแก้วจักรพรรดิ"ใต้ร่มเย็น ใต้ร่ำรวย"

      ประธานจังหวัดและผู้ประสานงานแก้วภูธรภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด ร่วมประชุมการอัญเชิญดวงแก้วจักรพรรดิ"ใต้ร่มเย็น ใต้ร่ำรวย" โดยการอัญเชิญผ่าน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยกิจกรรมได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน พุทธศักราช 2557 และจะสิ้นสุดในวันที่3 กรกฏาคม พุทธศักราช 2557

 

ร่วมประชุมการอัญเชิญดวงแก้วจักรพรรดิ

ร่วมประชุมการอัญเชิญดวงแก้วจักรพรรดิ"ใต้ร่มเย็น ใต้ร่ำรวย" 

ร่วมประชุมการอัญเชิญดวงแก้วจักรพรรดิ

ร่วมประชุมการอัญเชิญดวงแก้วจักรพรรดิ"ใต้ร่มเย็น ใต้ร่ำรวย" 

ร่วมประชุมการอัญเชิญดวงแก้วจักรพรรดิ

ร่วมประชุมการอัญเชิญดวงแก้วจักรพรรดิ"ใต้ร่มเย็น ใต้ร่ำรวย" 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร