สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีเททองหล่อพระพุทธชินราช พระประจำมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

พิธีเททองหล่อพระพุทธชินราช พระประจำมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

    ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ด๊อกเตอร์ดวงจันทร์ ประวัติรุ่งเรือง ประธานผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ พร้อมด้วยด๊อกเตอร์ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง อธิการบิดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้ร่วมในพิธีเททองหล่อพระพุทธชินราช พระประจำมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมสุธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 

สำหรับพิธีเททองหล่อพระพุทธชินราช พระประจำมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา โดยมีขนาดหน้าตักกว้าง 59 นิ้ว และจะประดิษฐาน ณ วิหารพระประจำมหาวิทยาลัย

 

พิธีเททองหล่อพระพุทธชินราช พระประจำมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

พิธีเททองหล่อพระพุทธชินราช พระประจำมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

พิธีเททองหล่อพระพุทธชินราช พระประจำมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

พิธีเททองหล่อพระพุทธชินราช พระประจำมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

พิธีเททองหล่อพระพุทธชินราช พระประจำมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

พิธีเททองหล่อพระพุทธชินราช พระประจำมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร