สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีปฐมนิเทศสามเณร

พิธีปฐมนิเทศสามเณร

    โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย จัดพิธีปฐมนิเทศสามเณร เพื่อทำความเข้าใจก่อนเปิดเรียนภาษาต่างประเทศ 5 ภาษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีพุทธศักราช 2557 

โดยทางโรงเรียนได้เปิดให้สามเณรได้เรียนเสริมมากขึ้นนอกจากการเรียนพระบาลีเพียงอย่างเดียวได้แก่ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเยอรมัน 

นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้สาธุชนที่สนใจเรียนภาษาต่างๆ ดังกล่าว สามารถสมัครเรียนได้ทุกวันอาทิตย์ ที่อาคาร 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย ตั้งแต่เวลา 12.00 ถึง 14.00 น. โดยเริ่มเรียนตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายนนี้

 

พิธีปฐมนิเทศสามเณร เพื่อทำความเข้าใจก่อนเปิดเรียนภาษาต่างประเทศ 5 ภาษา

พิธีปฐมนิเทศสามเณร เพื่อทำความเข้าใจก่อนเปิดเรียนภาษาต่างประเทศ 5 ภาษา 

พิธีปฐมนิเทศสามเณร เพื่อทำความเข้าใจก่อนเปิดเรียนภาษาต่างประเทศ 5 ภาษา

พิธีปฐมนิเทศสามเณร เพื่อทำความเข้าใจก่อนเปิดเรียนภาษาต่างประเทศ 5 ภาษา 

พิธีปฐมนิเทศสามเณร เพื่อทำความเข้าใจก่อนเปิดเรียนภาษาต่างประเทศ 5 ภาษา

พิธีปฐมนิเทศสามเณร เพื่อทำความเข้าใจก่อนเปิดเรียนภาษาต่างประเทศ 5 ภาษา 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร