สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จัดงานบุญล้านนาประจำเดือนพฤษภาคม และพิธีทอดผ้าป่า

ออจัดงานบุญล้านนาประจำเดือนพฤษภาคม และพิธีทอดผ้าป่า

    ธุดงจัดงานบุญล้านนา จัดหวัดเชียงใหม่ จัดงานบุญล้านนาประจำเดือนพฤษภาคม และพิธีทอดผ้าป่าฉลองพระธรรมทายาทพุทธบุตรล้านนารุ่นที่ 5 และกองทุนตะวันบนดอย

 

พิธีทอดผ้าป่าฉลองพระธรรมทายาทพุทธบุตรล้านนารุ่นที่ 5

พิธีทอดผ้าป่าฉลองพระธรรมทายาทพุทธบุตรล้านนารุ่นที่ 5 

พิธีทอดผ้าป่าฉลองพระธรรมทายาทพุทธบุตรล้านนารุ่นที่ 5

พิธีทอดผ้าป่าฉลองพระธรรมทายาทพุทธบุตรล้านนารุ่นที่ 5 

พิธีทอดผ้าป่าฉลองพระธรรมทายาทพุทธบุตรล้านนารุ่นที่ 5

พิธีทอดผ้าป่าฉลองพระธรรมทายาทพุทธบุตรล้านนารุ่นที่ 5 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร