สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ค่ายเพชรบวรให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 โดยมีคณะครูกว่า 40 ท่าน

ค่ายเพชรบวรให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 โดยมีคณะครูกว่า 40 ท่าน

      ทีมงานผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก เด็กดี V-Star จากชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดค่ายเพชรบวรให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 โดยมีคณะครูกว่า 40 ท่านที่ผ่านการอบรมโครงการโรงเรียนในฝัน รวมทั้งนักเรียนรุ่นพี่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นพี่เลี้ยงฐานกิจกรรม 5 ห้องชีวิตและความดีสากลให้กับน้องๆ นักเรียนรุ่นน้องจำนวน 460 คน

 

โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก เด็กดี V-Star

โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก เด็กดี V-Star

โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก เด็กดี V-Star

โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก เด็กดี V-Star

โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก เด็กดี V-Star

โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก เด็กดี V-Star

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร