สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีเปิดประชุมอบรมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส

พิธีเปิดประชุมอบรมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส

    ณ วัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีเปิดประชุมอบรมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ภาค1 ครั้งที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช2557 โดยได้รับความเมตตาจากพระราชวิสุทธิเวที เจ้าคณะภาค1 วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานสงฆ์ และได้รับความเมตตาจากพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี กล่าวคำถวายรายงาน และในโอกาสนี้ท่านประสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทกับพระสังฆาธิการทุกรูป เพื่อเป็นหลักปฏิบัติ และเป็นขวัญกำลังใจในการทำหน้าที่สืบไป

 

พิธีเปิดประชุมอบรมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส

พิธีเปิดประชุมอบรมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส

พิธีเปิดประชุมอบรมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส

พิธีเปิดประชุมอบรมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส

พิธีเปิดประชุมอบรมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส

พิธีเปิดประชุมอบรมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร