สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ สวดพระอภิธรรม ณ เมืองเบียน

เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ สวดพระอภิธรรม ณ เมืองเบียน

    พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ สวดพระอภิธรรม ณ เมืองเบียน

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร